CADKON PRE ŠTUDENTOV

Študentské licencie sú určené výhradne študentom a pedagógom škôl (so sídlom v SR, ČR) pre študijné účely (semestrálne, diplomové práce, atď.) bez možnosti komerčného využitia. Licencia má všetky funkčné vlastnosti ako komerčná verzia a je generovaná s obmedzenou platnosťou na 1 rok.