Elektroinštalácie - základný rozsah funkcií

Systém hladín a práca s mierkami

V module Elektroinštalácie je pripravený systém hladín a farieb, ktorý si môžete ľubovoľne upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pri štarte CADKONu si najskôr nastavíte takto pripravený systém hladín (šablónu) a zvolíte mierku výkresu. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek v priebehu práce meniť (prevádzať hladiny alebo zmeniť mierku).

Vkladanie značiek do výkresu

Pri vkladaní značiek do výkresu si pri každom prvku môžete vybrať z pripravených vkladacích bodov, zadáme informácie o označení, napätí, zvolíme možnosť viacnásobného vkladania atď. Jednotlivé značky môžeme tiež rozmiestiť pomocou rastra (napr. svietidlá).

Kreslenie vedenia

V CADKONe je pripravená výrobná rada káblov pre zásuvky, svietidlá, motory atď. Postup pri kreslení káblov by sa dal rozdeliť do dvoch častí - rýchle načrtnutie rozvodov a podrobné spracovanie (môžeme zadať rozmer, číslo kábla, odkiaľ a kam vedie, výšku uloženia nad podlahou atď.). Aj keď v CADKONe pracujeme iba v dvojrozmernom priestore (2D), môžeme ku káblom zadať informácie o výške uloženia nad podlahou, vložiť stupačky a potom automaticky vytvoriť axonometrie alebo izometrie. V CADKONe je tiež pripravená podpora pre vytváranie združených vedení s viacerými káblami alebo možnosť vykresľovať káblové žľaby.

Popisy prvkov vo výkrese

Všetko, čo sme CADKONom vo výkrese nakreslili, teraz popíšeme. Ide napr. o popis zásuviek, vypínačov, svietidiel, káblov atď. Pri popisovaní káblov si naviac nastavíme, či sa bude vypisovať napr. typ a rozmer, len číslo kábla, atď. Pre popisy si samozrejme môžeme nastaviť rôzne veľkosti textov, hladiny atď.

Špecifikácie

V CADKONe máte možnosť vytvoriť legendu použitých potrubí a značiek alebo vytvoriť podrobnú špecifikáciu do programov Word a Excel. V tejto špecifikácii sa zobrazia konkrétne informácie, ako sú napr. označenie, súčty dĺžok potrubia, kusovník, ceny, materiál atď. Samozrejmosťou je možnosť zlúčiť vyhodnotenie z viacerých výkresov (napr. ak máte každé podlažie nakreslené v samostatnom výkrese) do celkovej špecifikácie.

Odkazy