CADKON PRE ŠKOLY

Spoločnosť Graitec s.r.o. ponúka ako autor a predajca profesionálnej nadstavby CADKON školské verzie jednotlivých profesijných modulov. CADKON je u nás najrozšírenejšia nadstavba v architektonických a projekčných kanceláriách s viac ako 10.000 inštaláciami. Svojim zameraním pokrýva oblasť architektúry, vrátane tvorby podrobnej dokumentácie a profesií TZB (zdravotechnika, vykurovanie a potrubia, vzduchotechnika a elektroinštalácie) pod jednotným označením MEP.

Školské ištalácie CADKON (tzv. CADKON EDU) sú po stránke funkčnosti plnohodnotné, a sú dostupné tak ako ich poznajú užívatelia komerčných verzií. Pri nákupe je potrebné doložiť spôsob využívania iba pre účely výuky a prípravy na budúce povolanie, bez komerčného zámeru.

V súčasnej dobe je CADKON inštalovaný vo viac ako 40 odborných stredných a vysokých školách v Českej a Slovenskej republike.