Základný rozsah funkcií modulu Zdravotechnika

Systém hladín a práca s mierkami

V module Zdravotechnika je pripravený systém hladín a farieb, ktorý si môžete ľubovoľne upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pri štarte CADKONu si najskôr nastavíte takto pripravený systém hladín (šablónu) a zvolíte mierku výkresu. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek v priebehu práce meniť (prevádzať hladiny alebo zmeniť mierku).

Vkladanie značiek do výkresu

Pri vkladaní značiek do výkresu si pri každom prvku môžete vybrať z pripravených vkladacích bodov, nastaviť pohľad na značku (pôdorys, bokorys a nárys), zvoliť možnosť viacnásobného vkladania atď. Jednotlivé značky môžete za seba tiež pripájať (využitie je napr. pri postupnom skladaní kanalizačných trás za seba).

Kanalizácie - pôdorysné rozvody

Databáza obsahuje kanalizačné tvarovky presných rozmerov (1:1) pre materiály Novodur, PVC, liatina, kamenina, betón atď. Nájdeme tu aj napr. kompletný sortiment od výrobcov OSMA, GEBERIT atď.
Pre kreslenie kanalizácie je pripravených niekoľko možností, ktoré možno vzájomne kombinovať. Ide predovšetkým o postupné skladanie jednotlivých tvaroviek za seba, dodatočné vkladanie napr. čistiacich kusov do budúceho zvodu. Celý kanalizačný zvod vytvoríme pomocou funkcie Trasa kanalizácie. Kým použijeme funkciu Trasa kanalizácie, načrtneme si najskôr pomocou AutoCADu (úsečky, krivky) pôdorysné zvody, pri ktorých potom zadáme materiál, rozmery, označenie vetiev atď. Hlavnou výhodou tejto funkcie je možnosť rýchlo v jednom kroku vykresliť všetky kanalizačné zvody, editácia budúcich zvodov, alebo možnosť pripojiť ďalšie vetvy kanalizácie k už existujúcim zvodom.

Kanalizácie - rezy

Z pôdorysných zvodov kanalizácie možno jednoducho automaticky vytvoriť pozdĺžne rozvinuté rezy. Pred vykreslením rezov do výkresu zadáme informácie o výškach uloženia jednotlivých tvaroviek, spádoch atď. Môžeme vytvárať nielen rezy hlavného zvodu, ale aj vedľajšie rezy, kde kombinujeme rôzne varianty spádov a výšok uloženia jednotlivých tvaroviek. Pre kreslenie rezov kanalizácie v jednotlivých podlažiach je v CADKONe k dispozícii množstvo pomôcok, ako je napr. dodatočné vkladanie odbočiek do stúpajúcich kanalizačných potrubí, možnosť rýchleho napojenia na zariaďovacie predmety atď.

Kreslenie potrubia

V CADKONe je pripravené množstvo potrubných vedení, napr. teplá a studená voda, cirkulácia, plyn atď. V databáze nájdeme tiež armatúry, redukcie, pripravené prípojky atď. Postup pri kreslení potrubných rozvodov by sa dal rozdeliť do dvoch častí - rýchle načrtnutie rozvodov a podrobné spracovanie (môžete zadať rozmery, materiál, výšku uloženia nad podlahou atď.). Aj keď v CADKONe pracujeme len v dvojrozmernom priestore (2D), môžeme k potrubiam zadať informácie o výške uloženia nad podlahou, vložiť stupačky a potom automaticky vytvoriť axonometrie alebo izometrie aj s použitými armatúrami.

Špecifikácie

V CADKONe máte možnosť vytvoriť legendu použitých potrubí a značiek alebo vytvoriť podrobnú špecifikáciu do programov Word a Excel. V tejto špecifikácii sa zobrazia konkrétne informácie, ako sú napr. označenie, súčty dĺžok potrubia, kusovník, ceny, materiál atď. Samozrejmosťou je možnosť zlúčiť vyhodnotenie z viacerých výkresov (napr. ak máte každé podlažie nakreslené v samostatnom výkrese) do celkovej špecifikácie.

Odkazy