Vzduchotechnika - základný rozsah funkcií

Systém hladín a práca s mierkami

V module Vzduchotechnika je pripravený systém hladín a farieb, ktorý si môžete ľubovoľne upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pri štarte CADKONu si najskôr nastavíte takto pripravený systém hladín (šablónu) a zvolíte mierku výkresu. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek v priebehu práce meniť (prevádzať hladiny alebo zmeniť mierku).

Vkladanie značiek do výkresu

Pri vkladaní značiek do výkresu si pri každom prvku môžete vybrať z pripravených vkladacích bodov, nastaviť pohľad na značku (pôdorys, bokorys a nárys), zvoliť možnosť viacnásobného vkladania atď. Jednotlivé značky môžete za seba tiež pripájať (využitie je napr. pri postupnom skladaní kanalizačných trás za seba).

Kreslenie potrubia

Databáza CADKONu obsahuje potrubné tvarovky ako sú napr. oblúky, kolená, odbočky, rozbočky atď. pre hranaté, kruhové a spiro prierezy. Je tu pripravená tiež podpora pre kreslenie flexo potrubí (ohybných hadíc). Pri kreslení potrubnej tvarovky postupne za sebe pripájame alebo vytvoríme všetky potrubné rozvody v jednom kroku z vopred nakreslených čiar AutoCADu. Do už nakreslených potrubných rozvodov možno dodatočne vkladať napr. prechody, odbočky alebo môžete využiť podporu pre viditelnosť hrán krížiacich sa potrubí v rôznych výškach atď.

Vkladanie objektov a elementov

Databáza CADKONu obsahuje tiež ventilátory, filtre, distribučné elementy, jednotky atď. Pri vkladaní týchto prvkov do výkresu môžeme zadávať ľubovoľné rozmery z klávesnice alebo vyberať z rozsiahlej databázy výrobcov.

Popisy prvkov vo výkrese

Všetko, čo sme CADKONom vo výkrese nakreslili, teraz popíšeme. Jedná sa napr. o popis prírub, pozičných čísiel, presných rozmerov potrubia atď. Pre popisy si samozrejme môžeme nastaviť rôzne veľkosti textov, hladiny atď.

Špecifikácie

V CADKONe máte možnosť vytvoriť legendu použitých potrubí a značiek alebo vytvoriť podrobnú špecifikáciu do programov Word a Excel. V tejto špecifikácii sa zobrazia konkrétne informácie, ako sú napr. označenie, súčty dĺžok potrubia, kusovník, ceny, materiál atď. Samozrejmosťou je možnosť zlúčiť vyhodnotenie z viacerých výkresov (napr. ak máte každé podlažie nakreslené v samostatnom výkrese) do celkovej špecifikácie.

Odkazy 

Anketa

Aká je Váša profesia?

Stavebná (157)
Elektro (34)
Iné (34)

Celkový počet hlasov: 445