Software pre školy

Spoločnosť Graitec s.r.o. ponúka ako autor a predajca profesionálnej nadstavby CADKON školské verzie jednotlivých profesijných modulov. CADKON je u nás najrozšírenejšia nadstavba v architektonických a projekčných kanceláriách s viac ako 10.000 inštaláciami. Svojim zameraním pokrýva oblasť...
Študentské licencie sú určené výhradne študentom a pedagógom škôl (so sídlom v SR, ČR) pre študijné účely (semestrálne, diplomové práce, atď.) bez možnosti komerčného využitia. Licencia má všetky funkčné vlastnosti ako komerčná verzia a je generovaná s obmedzenou platnosťou na 1 rok.