ELEKTROINŠTALÁCIE

Praktický a výkonný nástroj na spracovanie projektovej dokumentácie slaboprúdu a silnoprúdu.
Hlavnými prínosmi je jednoduchosť 2D spracovanie, výpočty a rozsiahla databáza značiek i výrobcov.

Databáza značiek

 • Databáza obsahuje cca. 1.800 značiek a 2 výrobcov
 • Prístroje (zásuvky, vypínače, istiace prístroje)
 • Svietidlá
 • Spotrebiče
 • Insta BUS
 • Hromozvody a uzemnenie
 • Oznamovacia technika
 • Zabezpečovacie zariadenia
 • Schémy a rozvádzače
 • Káblové žľaby
 • Stupačky a ďalšie pomocné značky

Práca so značkami

 • Schematické rozmiestnenie značiek vo výkrese
 • Hromadné zadávanie vlastností značiek (označenie, číslo, napätie atď.)
 • Hromadné zmeny vlastností už vložených značiek

Kreslenie vedenia

 • Pripravené základné typy káblov (zásuvky, svietidlá, motory atď.)
 • Zadanie parametrov káblov (označenie, typ, rozmer, odkiaľ kam, atď.)
 • Kreslenie združených vedení
 • Kreslenie káblových žľabov

Popisy prvkov vo výkrese

 • Tvar popisu vložených značiek možno ľubovoľne nastaviť (označenie, číslo, atď.)
 • Sú pripravené rôzne varianty popisov káblov
 • Možnosť prečíslovať už vložené značky

Schémy a rozvádzače

 • Rozsiahla databáza značiek
 • Pripravené šablóny
 • Jednoduché vkladanie alebo vymazanie už vložených značiek

Špecifikácie

 • Tvorba legiend do výkresu (typy čiar káblov, použité značky)
 • Tvorba špecifikácií do programov MS Excel, Word alebo do obecného textového súboru (dĺžky káblov, kusovník značiek aj s ich vlastnosťami, atď.)

Ďalšie pomôcky

 • Zjednodušená práca s hladinami
 • Vkladanie odkazov, bublín, formátov papiera, pečiatok atď
 • Rozšírené možnosti kótovania (výškové kóty, kóty oblúkov s polomerom atď.)
 • Rozšírené typy čiar (vonkajšie osvetlenie, silové vedenie atď.)
 • Tvorba legiend situácií

CADKON Elektroinštalácie

Systém hladín a práca s mierkami V module Elektroinštalácie je pripravený systém hladín a farieb, ktorý si môžete ľubovoľne upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pri štarte CADKONu si najskôr nastavíte...
Elektroinštalácie - stručný prehľad Automatické číslovanie prvkov vo výkrese Jednoduché nastavenie tvaru popisu (CADKON MEP) Príprava a nastavenie slepých stavebných výkresov (CADKON...
S programom CADKON Subscription získate automatický upgrade na ďalšiu verziu - elektronicky po uvedení na trh aktualizácia knižničných prvkov a databáz výrobcov domáca licencia - môžete mať...