Program Advance Steel je určený pre konštrukčné a projekčné kancelárie oceľových konštrukcií, ktoré potrebujú komplexnú a plne integrovanú softvérovú aplikáciu použiteľnú nad programom AutoCAD®. Advance Steel je interaktívny softvér, ktorý automatizuje celý proces práce na projekte / 3D model, montážne a dielenské výkresy, výpisy materiálov a tiež vytvára dáta pre NC stroje.

Perfektne integrovaný v prostredí AutoCAD®, urýchľuje tvorbu zostavných výkresov, výrobnej dokumentácie, výpisov materiálu a NC-dát, pričom poskytuje rozsiahlu funkcionalitu určenú pre návrh oceľových konštrukcií: kompletná knižnicu konštrukčných prvkov, parametrické a upraviteľné kontakty, funkcie pre kompletné konštrukčné celky oceľových konštrukcií (schodiská, zábradlia, atď), knižnicu materiálov, prierezov, skrutiek, atď

Z počiatočného modelu Advance Steel automaticky generuje všetky výrobné výkresy a taktiež ponúka širokú paletu nástrojov pre generovanie najrôznejších zostavných pohľadov a rezov, dodatočných kót, popisov, značiek a drag&drop tlačových rozvrhnutí.

AdvanceSteel

MODELOVANIE KONŠTRUKCIÍ Všetky nástroje umožňujú rýchlu a efektívnu prácu pri návrhu konštrukcie, pričom od začiatku je dôležitá presnosť vytváraného 3D modelu, pretože z neho bude AdvanceSteel následne generovať všetky zostavné a dielenské výkresy. Advance Steel poskytne užívateľovi veľkú knižnicu...
GRAITEC PowerPack je výkonným rozšírením aplikácie Autodesk Advance Steel, ktoré je navrhnuté pre zvýšenie schopnosti užívateľa, jeho produktivity a efektivity. Graitec PowerPack stavia na sile lídra trhu Autodesk Advance Steel zahrnutím sady jedinečných nástrojov, šablón a prípojov, ktoré pomôžu...
Ďalšie nástroje v novej verzii GRAITEC Advance PowerPack pre Autodesk® Advance Steel 2016! GRAITEC, medzinárodná vývojárska spoločnosť v oblasti BIM, CAD a riešení pre statiku, celosvetový Autodesk Reseller naprieč sektormi AEC a MFG, s potešením oznamuje uvedenie ďalších nástrojov v najnovšej...
Advance Steel - Drawing creation  Synchronizácia modelu Advance Steel s Advance Designom Spoje navrhnuté s Advance Steel engine Advance Steel - Render s materiálom tehly na existujúcej stene Advance Steel - Multiuser mode to speed up projects Advance Steel - Free DWF Viewer