Program určený na navrhovanie a následné jednoduché vytvorenie výrobnej dokumentácie schodísk (oceľových alebo oceľových v kombinácii s drevom) je novinkou na našom trhu.

Aby ste mohli začať používať TrepCAD, nepotrebuje poznať žiadnu CAD aplikáciu, napr. AutoCAD a ani ju nepotrebuje vlastniť. TrepCAD je samostatný program, ktorý na základe parametrov zadávaných pôdorysu schodiska automaticky generuje všetko ostatné – schodnice, stupne, prípadne zábradlie. Zmena parametrov schodiska je možná v ktorejkoľvek fáze návrhu a prejaví sa okamžite. Všetky nastavenia schodiska sú prehľadne zoradené v stromovej štruktúre v ľavej časti programu – stačí si len vybrať časť schodiska pre úpravu a môžete začať.

Tvorba schodiska

Vašou úlohou je len jediná vec – návrh schodiska. Ostatné je generované automaticky, bez toho, že by ste museli niečo komplikovane nastavovať. Automaticky vytváraný je:

•    pôdorys
•    profily alebo schodnice
•    výpisy materiálov
•    rezy stupnicami
•    pohľady na zábradlie
•    jednotlivé diely zábradlia
•    výpis materiálu zábradlia
•    3D pohľad

Mierka výkresov je samozrejme v prípade potreby nastaviteľná, rovnako ako aj výstupná tlačiareň. Výstupy sú štandardne vytvárané na formát A4, takže hotový projekt si vytlačíte aj na svoju kancelársku tlačiareň.


Príklad výstupu - pôdorys

 
Príklad výstupu – 3D pohľad

Typy schodísk

Schodiská s priamymi ramenami

  • jednoramenné
  • 1 roh s podestou
  • 2 rohy s priebežnou alebo rozdelenou podestou

Schodiská so zmiešanočiarymi stupňami

  • 1x zalomené
  • 2x zalomené

Vretenové (točité) schodiská

Všetky parametre schodiska (uhly rohov, šírky ramien, prekonávaná výška, rozmery schodiska) je možné nastaviť priamo v pôdoryse, resp. v jeho vlastnostiach (pravá časť prostredia programu).

Schodnice

•    dva nosníky s „osedlanými“ stupnicami
•    dva nosníky s medziľahlými stupnicami
•    bočná schodnica z plechu alebo z profilu
•    plechová schodnica s „osedlanými“ stupnicami

Profily je možné priradiť z upraviteľného zoznamu. Schodnice je samozrejme možné upraviť aj manuálne podľa potreby do želaného tvaru (zaujímavé hlavne pri zmiešanočiarych stupňoch).

Úprava schodnice

Zábradlie

Tento modul je voliteľný, ak ho nepotrebujete, nemusíte si ho zakúpiť. Jeho úlohou je tvorba zábradlí v rôznych alternatívach, ktoré sa automaticky „nalepia“ na schodisko. Všetky parametre (rozmery, profily, typy) je možné nastaviť v stromovej štruktúre v ľavej časti programu.

Stupne

TrepCAD tvorí stupne automaticky (na základe geometrie schodiska). Ale ako všetko v tomto jednoduchom programe, aj stupne je možné upraviť manuálne podľa potreby – od zmeny zakrivených stupňov na priame a opačne, cez nastavenie rozmerov stupňov, nastavenie výstupnej čiary atď.

3D zobrazenie

Schodisko je možné prehliadať a otáčať vo fotorealistickom zobrazení s priradenými materiálmi (ktoré je možné znova nastaviť podľa potreby z pripravenej databázy materiálov). Nastavený 3D pohľad si môžete okrem automatického vytvorenia ako výstupu na tlačiareň uložiť aj ako rastrový súbor.
Investorovi vždy povie viac nejaký pekný obrázok ako technický výkres!

TrepCAD tiež umožňuje posúdenie schodiska z konštrukčného hľadiska (nie je to statické posúdenie) podľa normy DIN 18065 a ČSN EN ISO 14122-3. Vašu prácu viete okrem výstupu na tlačiareň vyexportovať aj do iných programov – napr. cez formát DXF priamo do AutoCADu. Zaujímavé je tiež prepojenie s oceliarskym programom Advance Steel, kam je možné celé schodisko poslať priamo ako 3D model.

Export schodiska do AutoCADu, Advance Steelu alebo iných podporovaných formátov

Čo sa týka požiadaviek na počítač, postačíte si s hocijakým kancelárskym počítačom, na ktorom môže byť použitý operačný systém od Windows XP až po Windows 7 (vrátane 64-bit verzií). Ako už bolo spomenuté, TrepCAD je lokalizovaný okrem nemčiny a angličtiny aj do poľského a českého jazyka.

Produkt Eur bez DPH Eur s DPH

Trep CAD schody + zábradlie

1200 €

1440 €

Trep CAD schody

600 €

720 €