VZDUCHOTECHNIKA

Praktický a výkonný nástroj na spracovanie projektovej dokumentácie vzduchotechniky.
Hlavnými prínosmi je jednoduchosť 2D spracovanie, výpočty a rozsiahla databáza značiek i výrobcov.

Databáza značiek

 • Databáza obsahuje cca. 1.450 značiek a 14 výrobcov
 • Potrubné tvarovky (hranaté, spiro, kruhové a ohybné hadice)
 • Objekty a elementy
 • Schematické značky
 • Smery prúdenia, uloženia atď
 • Stupačky a ďalšie pomocné značky

Kreslenie potrubia

 • Postupné skladanie potrubných tvaroviek (pre komplikované prípady)
 • Vykreslenie potrubných trás z vopred načrtnutých čiar pomocou AutoCADu
 • Podpora pre kreslenie ohybných hadíc
 • Riešenie dodatočných zmien polohy už vykreslených potrubí
 • Podpora pre riešenie viditeľnosti hrán krížiacich sa potrubí
 • Definície materiálu a izolácií potrubí

Využitie databázy výrobcov

 • Rozsiahla databáza výrobcov, objektov a elementov
 • Vyhľadávanie a porovnanie sortimentu rôznych výrobcov
 • Vložené typy výrobkov môžete vyhodnotiť napr. do MS Excel

Kreslenie schém

 • Podpora pre kreslenie čiarových schém
 • Pripravená databáza schématických značiek

Vkladanie pozícií a popisov

 • Popis prírub potrubí
 • Vkladanie pozícií
 • Vyhľadávanie a zmeny pozičných čísiel
 • Popis presných rozmerov tvaroviek

Špecifikácie

 • Tvorba legiend do výkresu (použité tvarovky, elementy atď.)
 • Tvorba špecifikácií do programov MS Excel, Word alebo do obecného textového súboru (tvarovky, elementy, rozvinuté plášte atď.)

Ďalšie pomôcky

 • Zjednodušená práca s hladinami
 • Vkladanie odkazov, bublín, formátov papiera, pečiatok atď
 • Rozšírené možnosti kótovania (výškové kóty, kóty oblúkov s rádiusom atď.)
 • Rozšírené typy čiar (vonkajší plyn, parovod, teplovod atď.)
 • Tvorba legiend situácií

CADKON Vzduchotechnika

Systém hladín a práca s mierkami V module Vzduchotechnika je pripravený systém hladín a farieb, ktorý si môžete ľubovoľne upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pri štarte CADKONu si najskôr nastavíte...
Vykreslenie a výpočet vzt potrubnej siete - schéma Návrh a vykreslenie vzduchotechnického potrubia vrátane výpočtu Vykreslenie flexo potrubia vrátane výkazu materiálu Vykreslenie a výpočet...
S programom CADKON Subscription získate automatický upgrade na ďalšiu verziu - elektronicky po uvedení na trh aktualizácia knižničných prvkov a databáz výrobcov domáca licencia - môžete mať...