GRAITEC PowerPack pre Advance Steel

GRAITEC PowerPack je výkonným rozšírením aplikácie Autodesk Advance Steel, ktoré je navrhnuté pre zvýšenie schopnosti užívateľa, jeho produktivity a efektivity. Graitec PowerPack stavia na sile lídra trhu Autodesk Advance Steel zahrnutím sady jedinečných nástrojov, šablón a prípojov, ktoré pomôžu vylepšiť a urýchliť spracovanie projektu.

S GRAITEC PowerPack majú používatelia prístup k mnohým novým nástrojom a funkciám, ktoré im dávajú konkurenčnú výhodu. Pomocou nástrojov pre rýchlejšie modelovanie ako napríklad opakované kreslenie nosníkov, extender ohýbaných plechov alebo prelamovaný nosník v kombinácii s inteligentnejšími šablónami vylepšuje proces práce na projekte.

https://www.graitec.cz/produkty/produktove-rady/advance/graitec-advance-powerpack-as